پوستر جشنواره
تقویم جشنواره
امروز۷ / ۷ / ۱۳۹۵
آغاز جشنواره   ۹۴/۰۴/۲۴
پایان جشنواره   ۹۴/۰۴/۲۴
سررسید ثبت نام   ۹۴/۰۴/۲۴
سررسید ارسال مقاله   ۹۴/۰۴/۲۴
بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازیدر پرتو عنایات الهی به منظور تجلیل و تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور در حوزه علوم پزشکی و رشته های وابسته و معرفی فعالیت های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی دی ماه 1394 برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری جشنواره: دی ماه 1394
نوع همایش:‌ ملی - منطقه ای
شروع ثبت نام:‌ 1394/5/17
حداکثر زمان دریافت آثار شرکت کنندگان:‌ 1394/7/15
تلفن تماس جهت راهنمائی ثبت نام: ‌ 81455417-64892115-66582517
اخبار و تازه های جشنواره