اولین جشنواره :

فرهنگی، تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از تاریخ 9 لغایت 12 اردیبهشت 1374 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جشنواره علاوه بر مقالات و طرح‌های برگزیده، 12 نفر از اساتید نمونه دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور معرفی گردیدند. همچنین در بخش جانبی جشنواره، نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشكی و مراكز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برگزار گردید.

 

دومین جشنواره :

فرهنگی، تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور در تاریخ 12 اردیبهشت 1375 و نمایشگاه از تاریخ 14-12 همان ماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار گردید. در این جشنواره علاوه بر مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و اساتید نمونه، از 2 كتاب برگزیده نیز تقدیر به عمل آمد.

 

سومین جشنواره :

فرهنگی، تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور در تاریخ اردیبهشت ماه سال 1376 در تالار علامه امینی برگزار شد. در این دوره انتخاب اساتید نمونه از دستور كار جشنواره حذف گردید.

 

چهارمین جشنواره :

با عنوان «جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی» در تاریخ 11 آذر ماه 1377 در مركز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جشنواره 203 نفر در رشته‌های علوم بالینی، علوم پایه، تغذیه و بهداشت، علوم دارویی، دندانپزشكی و تجهیزات پزشكی شركت‌ نمودند كه از بین آنها 15 فرد برگزیده شدند. بهترین كیفیت طرح‌های ارایه شده با توجه به تعداد طرح‌های ممتازی كه در كمیسیون تخصصی به هیأت داوران رسید مربوط به علوم پایه بود. از ویژگی‌ها و امتیازات جشنواره سال 1377 افزایش قابل ملاحظه‌ تعداد شركت‌كنندگان و طرح‌های تحقیقاتی با كیفیت خوب از جوانان و دانشجویان بود. در نمایشگاه جنبی جشنواره علاوه بر ارایه طرح‌ها، ابتكارات و نوآوری‌های شركت‌كنندگان، بخشی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور با محور اصلی مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی اختصاص یافته بود. در این دوره بخش‌های محقق برجسته و جوان به جشنواره افزوده شد.

 

پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 30 آبان 1378 در مركز همایش‌های رازی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری افتتاح شد. استقبال وسیع دانشگاه‌های علوم پزشكی، مراكز تحقیقاتی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از نمایشگاه جنبی جشنواره، از نكات بارز این دوره بود. هم‌چنین در این نمایشگاه جهت آشنایی و دستیابی بازدیدكنندگان، پایگاهی مستقر گردید تا به عرضه بانك‌های اطلاعاتی علوم پزشكی و مجلات الكترونیكی به‌صورت آن‌لاین بپردازند. در بخش دیگر نمایشگاه جدیدترین كتب برگزیده‌ تخصصی علوم پزشكی در سومین نمایشگاه كتب تخصصی پزشكی ارایه شد. در این دوره 233 نفر در جشنواره شركت كردند و از بین آنها 17 نفر برگزیده شدند. در ضمن 44 غرفه به دستگاه‌های متقاضی شركت در نمایشگاه اختصاص داده شد، تا بتوانند به عرضه دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشی خود بپردازند.

 

ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 28 آبان 1379 در مركز همایش‌های رازی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. از اختصاصات این جشنواره می‌توان افزایش قابل ملاحظه‌ تعداد طرح‌های تحقیقاتی و مقالات شركت كننده نسبت به سال‌های قبل و انتخاب 2 مورد ابداعات و اختراعات و یك مركز تحقیقاتی نمونه را نام برد. در این دوره 679 نفر شركت نمودند و از بین آنها 22 نفر برگزیده شدند.

 

هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 5 دی ماه 1380 در مركز همایش‌های رازی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری توسط «مركز ملی تحقیقات علوم پزشكی كشور» برگزار گردید. در این دوره حضور فعال محققین علوم پزشكی كشور در سطوح مختلف از جمله انتشار مقالات در نشریات معتبر بین‌المللی و افزایش كمی و كیفی طرح‌های تحقیقاتی و مقالات ارسال‌شده چشمگیر بود. همچنین انتخاب 3 مركز تحقیقاتی و 2 نشریه علوم پزشكی نمونه از دیگر ویژگی‌های این دوره بود. در این دوره از بین 536 شركت‌كننده 22 مورد برگزیده شدند.

 

هشتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 12 دی ماه 1381 در سالن اجلاس كنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از مجموع تعداد 499 مقاله ارسالی و 239 شركت كننده در جشنواره 14 طرح تحقیقاتی و مقاله برتر، یك مورد تجهیزات پزشكی و 3 پایان‌نامه دانشجویی برگزیده شد. 3 مركز تحقیقاتی مصوب علوم پزشكی با توجه به (ارزشیابی سالانه معاونت تحقیقات و فناوری) و یك نشریه علوم پزشكی كه در پایگاه‌های معتبر نمایه شده بود، انتخاب شدند.

 

نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 4 دی ماه 1382 در سالن اجلاس كنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از مجموع 344 مقاله و طرح ارسالی، 24 محقق، 5 محقق جوان، 3 پایان‌نامه در مقطع كارشناسی ارشد، 2 پایان‌نامه در مقطع دكترای عمومی، 3 پایان‌نامه در مقطع Ph.D، تخصصی و فوق تخصصی، 1 نشریه علوم‌پزشكی نمونه و 3 مركز تحقیقاتی برتر انتخاب گردیدند. در این دوره پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع كارشناسی ارشد، دكترای عمومی ، Ph.D، تخصصی و فوق تخصصی جدا شدند كه از هر بخش برگزیدگانی انتخاب گردیدند. در این دوره بخش‌های محققین و محقق جوان به برگزیدگان جشنواره اضافه گردید.

 

دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 9 دی ماه 1383 در سالن اجلاس كنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از بین تعداد 525 مقاله و طرح ارسالی، 18 محقق ، 5 محقق جوان، 2 پایان‌نامه در مقطع كارشناسی ارشد، 3 پایان‌نامه در مقطع دكترای عمومی، 4 پایان‌نامه در مقطع Ph.D و تخصصی، 2 پایان‌نامه در مقطع فوق تخصصی، 5 نشریه علوم‌پزشكی نمونه، 4 مركز تحقیقاتی، 2 كمیته تحقیقات دانشجویی، 3 دانشگاه علوم پزشكی و 1 دانشگاه مستقل نمونه انتخاب گردیدند. این دوره از نظر كمی و كیفی رشد چشمگیری نسبت به دوره قبل داشت و با توجه به رشته‌های اعلام شده، گروه‌های تخصصی علوم‌ پایه، علوم بالینی داخلی و دندانپزشكی بیشترین متقاضی شركت را در بخش‌های مختلف دارا بودند. تعداد كل شركت‌كنندگان در بخش محققین برگزیده 323 نفر، محققین جوان 94 و بخش دانشجویی در مقاطع كارشناسی ارشد، دكترای حرفه‌ای و دكترای تخصصی به ترتیب 29، 40 و 39 نفر بودند. در این دوره انتخاب دانشگاه‌های علوم پزشكی و كمیته تحقیقات دانشجویی به بخش‌های دیگر اضافه شدند. ضمناً بخش انتخاب سازمان غیر‌دولتی/ شركت/ مؤسسه/ سازمان خیریه حامی پژوهش‌های علوم پزشكی كشور اولین سال بود كه حضور خود را تجربه می‌كرد و هیأت اجرایی جشنواره دهم، هیچكدام از معرفی‌شدگان را شایسته برگزیده شدن ندانست.

 

یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 6 دی ماه 1384 در سالن اجلاس كنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره از بین تعداد 608 مقاله و طرح ارسالی 27 محقق، 9 محقق جوان، 3 پایان‌نامه در مقطع كارشناسی ارشد، 4 پایان‌نامه در مقطع دكترای عمومی، 3 پایان‌نامه در مقطع Ph.D ، تخصصی و فوق تخصصی، 1 سازمان غیردولتی حامی پژوهش‌های علوم پزشكی، 3 دانشگاه علوم پزشكی نمونه، 5 مركز تحقیقاتی برتر، 2 كمیته تحقیقات دانشجویی و 5 مجله علمی – پژوهشی علوم پزشكی انتخاب گردیدند. تعداد كل شركت كنندگان در بخش محققین برگزیده 324 نفر، محققین جوان 145 نفر و بخش دانشجویی در مقاطع كارشناسی ارشد، دكترای حرفه‌ای و دكترای تخصصی به ترتیب 35، 40 و 40 نفر بودند. در این دوره بخش محققین ایرانی مقیم خارج از كشور نیز اضافه شد كه هیأت داوران 2 نفر از 24 شركت كننده در این بخش را به عنوان برتر انتخاب كردند.

 

دوازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 4 دی ماه 1385 در سالن اجلاس كنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری و مدعوین گرامی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشكی برگزار شد. در این دوره از بین تعداد 780 مقاله ارسالی، هیأت داوران پس از بررسی‌های لازم در گروه محققین 21 نفر، گروه محققین جوان 8 نفر و در پایان‌نامه‌های ارسالی مجموعاً 17 پایان‌نامه را به عنوان برگزیده معرفی نمودند. همچنین در بخش نهادهای حقوقی 3 دانشگاه، 6 مركز تحقیقاتی، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی و 4 مجله علمی - پژوهشی به عنوان منتخب جشنواره معرفی گردید. همچنین برای اولین بار مقاله‌ highly cited دو نفر از محققین نیز شایسته دریافت جایزه شناخته شد. سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی، در تاریخ 15 دی ماه 1386 در محل سابق مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار شد. در این دوره از مجموع 337 مورد شركت‌كننده 13 مورد مربوط به سازمان‌ها و 324 متقاضی مربوط به محققین، محقق جوان، محقق دانشجو، محققین ایرانی مقیم خارج و محققین عضو آیسسكو به ترتیب با 199، 65، 52، 5 و 3 نفر بودند. تعداد كل برگزیدگان این دوره 56 مورد شامل 29 محقق، 6 محقق جوان، 5 محقق دانشجو و از نهادهای حقوقی 4 دانشگاه علوم پزشكی، 8 مركز تحقیقاتی، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی و 1 نشریه علمی ـ پژوهشی مصوب كمیسیون نشریات علوم پزشكی كشور می‌باشد.

 

سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاريخ 15 دي ماه 1386 در محل سابق مجلس شوراي اسلامي با حضور معاون اول محترم رئيس جمهور برگزار شد. در اين دوره از مجموع 337 مورد شركت‌كننده 13 مورد مربوط به سازمان‌ها و 324 متقاضي مربوط به محققين، محقق جوان، محقق دانشجو، محققين ايراني مقيم خارج و محققين عضو آيسسكو به ترتيب با 199، 65، 52، 5 و 3 نفر بودند. تعداد كل برگزيدگان اين دوره 56 مورد شامل 29 محقق، 6 محقق جوان، 5 محقق دانشجو و از نهادهاي حقوقي 4 دانشگاه علوم پزشكي، 8 مركز تحقيقاتي، 3 كميته تحقيقات دانشجويي و 1 نشريه علمي ـ پژوهشي مصوب كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور مي‌باشد.

 

چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 2 دی ماه 1387 در سالن اجلاس كنفرانس اسلامی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری و مدعوین گرامی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشكی برگزار شد. در این دوره از بین 383 شركت‌كننده 12 مورد مربوط به سازمان‌ها و 371 متقاضی مربوط به بخش‌های محققین، محقق جوان، محقق دانشجو، محققین مقیم خارج به ترتیب با 235، 53، 75 ، 8 نفر بودند. تعداد كل برگزیدگان این دوره 55 مورد شامل 24 محقق، 6 محقق جوان، 8 محقق دانشجو و از نهادهای حقوقی 5 دانشگاه علوم پزشكی، 6 مركز تحقیقاتی، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی، 2 نشریه علمی ـ پژوهشی مصوب كمیسیون نشریات علوم پزشكی كشور و 1 سازمان می‌باشد.

 

پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 20 دی ماه 1388 در مركز همایش‌‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و محققین جوان و دانشجوی علوم پزشكی كشور برگزار گردید. در این دوره از 412 شركت‌كننده 4 مورد مربوط به سازمان‌ها، 234 نفر محقق، 57 نفر محقق جوان ، 101 نفر محقق دانشجو، 13 نفر محقق مقیم خارج از كشور و 3 نفر در بخش پژوهش برتر بودند. تعداد كل برگزیدگان این دوره 59 مورد شامل 23 نفر محقق، 6 نفر محقق جوان، 10 نفر محقق دانشجو، یك نفر محقق مقیم خارج كشور و سه مورد پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشكی، 8 مركز تحقیقاتی، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی، 2 نشریه علمی – پژوهشی مصوب می‌باشد. در این دوره از سازمان‌های غیردولتی حامی‌ پژوهش بدلیل نداشتن شرایط لازم برگزیده‌ای انتخاب نگردید.

 

شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 20 دی ماه 1389 در مركز همایش‌‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و محققین جوان و دانشجوی علوم پزشكی كشور برگزار گردید در این دوره از 660 شركت‌كننده 8 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 451 نفر محقق، 13 نفر پژوهش برتر ، 1 نفر محقق از آیسسكو ، 6 نفر محقق مقیم خارج ، 83 نفر محقق جوان و 106 نفر محقق دانشجو بودند تعداد كل برگزیدگان این دوره 65 مورد شامل یك نفر برگزیده افتخاری (شهید دكتر مجید شهریاری)، 28 نفر محقق، 7 نفر محقق جوان، 8 نفر محقق دانشجو و از نهادهای حقوقی 3 دانشگاه علوم پزشكی، 8 مركز تحقیقاتی، 4 مركز رشد فناوری، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی، 3 نشریه علمی – پژوهشی مصوب و یك سازمان غیردولتی حامی پژوهش می‌باشد.

 

هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 27 دی ماه 1390 در مركز همایش‌‌های بین‌المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان، رئیس محترم كمیسیون ملی آیسسكو، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم پزشكی كشور برگزار گردید در این دوره از 825 شركت‌كننده 6 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 499 نفر محقق، 50 نفر پژوهش برتر ، 13 نفر محقق مقیم خارج ، 111 نفر محقق جوان و 152 نفر محقق دانشجو بودند تعداد كل برگزیدگان این دوره 63 مورد شامل 24 نفر محقق، 8 نفر محقق جوان، 7 نفر محقق دانشجو، 4 نفر پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی 3 دانشگاه علوم پزشكی، 8 مركز تحقیقاتی، 1 مركز رشد فناوری، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی – پژوهشی مصوب و یك سازمان غیردولتی حامی پژوهش می‌باشد.

 

هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 25 دی ماه 1392 در مركز همایش‌‌های بین‌المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رئیس محترم كمیسیون ملی آیسسكو، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشكی كشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 845 شركت‌كننده 12 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 427 نفر محقق، 53 نفر پژوهش برتر، 21 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از كشور، 332 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. تعداد كل برگزیدگان این دوره 54 مورد شامل 24 نفر محقق، 6 نفر محقق جوان، 1 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از كشور، 3 نفر پژوهش برتر و از نهادهای حقوقی 3 دانشگاه علوم پزشكی، 8 مركز تحقیقاتی، 1 مركز رشد فناوری، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی – پژوهشی مصوب و یك سازمان غیردولتی حامی پژوهش می‌باشد.

 

نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 22 دی ماه 1392 در مركز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مقام محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رئیس محترم كمیسیون ملی آیسسكو، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشكی كشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 634 شركت‌كننده 22 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 303نفر محقق،18 نفر پژوهش برتر، 6 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از كشور، 303 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. تعداد كل برگزیدگان این دوره شامل 18 نفر محقق، 7 نفر محقق جوان، 2 نفر محقق دانشجو، و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشكی، 6 مركز تحقیقاتی، 1 مركز رشد وفناوری، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی – پژوهشی مصوب علوم پزشكی می‌باشد.

 

بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی:

در تاریخ 22 دی ماه 1393 در مركز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی با حضور مسئول محترم دفتر ریاست جمهوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجوی علوم‌پزشكی كشور برگزار گردید. در این دوره از مجموع 676 شركت‌كننده 8 مورد مربوط به سازمان غیردولتی حامی پژوهش، 304 نفر محقق،18 نفر پژوهش برتر، 8 نفر محقق ایرانی مقیم خارج از كشور، 338 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. تعداد كل برگزیدگان این دوره شامل 13 نفر محقق، 6 نفر محقق جوان، 4 نفر محقق دانشجو، و از نهادهای حقوقی، 3 دانشگاه علوم پزشكی، 6 مركز تحقیقاتی، 3 كمیته تحقیقات دانشجویی، 4 نشریه علمی – پژوهشی مصوب علوم پزشكی و 1 موسسه غیر دولت حامی پژوهش می‌باشد.

 

بیست ویکمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي:

در تاريخ 28 دي ماه 1394 در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيدبهشتي با حضور رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون محترم علمی ریاست جمهوری، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، برگزيدگان حقيقي و حقوقي، اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران، محققين جوان و دانشجوي علوم‌پزشكي كشور برگزار گرديد. در اين دوره از مجموع 229 شركت‌كننده 1مورد مربوط به سازمان غيردولتي حامي پژوهش، 109 نفر محقق،3 نفر پژوهش برتر، 2 نفر محقق ايراني مقيم خارج از كشور، 65 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. برگزيدگان اين دوره شامل 9 نفر محقق، 2 نفر محقق جوان، 1 نفر پژوهش برتر و از نهادهاي حقوقي، 3 دانشگاه علوم پزشكي، 6 مركز تحقيقاتي، 3 كميته تحقيقات دانشجويي، 4 نشريه علمي – پژوهشي مصوب علوم پزشكي و 1 موسسه غیر دولتی حامی پژوهش بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

بیست ودومین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي:

در تاريخ 28 دي ماه 1395 در سالن همايش هاي بين المللي رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، برگزيدگان حقيقي و حقوقي، اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران، محققين جوان و دانشجوي علوم‌پزشكي كشور برگزار گرديد. در اين دوره از مجموع 242 شركت‌كننده،1مورد مربوط به سازمان غيردولتي حامي پژوهش، 137 نفر محقق،4 نفر پژوهش برتر، 3 نفر محقق ايراني مقيم خارج از كشور، 98 نفر محقق جوان و دانشجو بودند. برگزيدگان اين دوره شامل 8 نفر محقق، 2 نفر محقق جوان، 1 نفر پژوهش برتر و از نهادهاي حقوقي، 3 دانشگاه علوم پزشكي، 1 مؤسسه تحقیقاتی، 6 مركز تحقيقاتي، 4 كميته تحقيقات دانشجويي، 3 نشريه علمي – پژوهشي مصوب علوم پزشكي و 1 سازمان غیر دولتی حامی پژوهش بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

بیست و سومین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي:

در تاريخ 25 دي ماه 1396 در سالن همايش هاي بين المللي رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، برگزيدگان حقيقي و حقوقي، اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران، محققين جوان و دانشجوي علوم‌پزشكي كشور برگزار گرديد. در اين دوره از مجموع 246 شركت‌كننده، 128 نفر محقق، 106 نفر محقق جوان و دانشجو، 3 نفر محقق ايراني مقيم خارج از كشور و 9نفر پژوهش برتر بودند. برگزيدگان اين دوره شامل 8 نفر محقق، 1 نفر محقق جوان، 2 نفر پژوهش برتر و از نهادهاي حقوقي، 3 دانشگاه علوم پزشكي، 1 پژوهشکده علوم پزشکی، 6 مركز تحقيقاتي، 3 كميته تحقيقات دانشجويي و 2 نشريه علمي – پژوهشي مصوب علوم پزشكي که مورد تقدیر قرار گرفتند.

بیست و چهارمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي:

در تاريخ 24 دي ماه 1397 در سالن همايش هاي امام جواد(ع) ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، برگزيدگان حقيقي و حقوقي، اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران، محققين جوان و دانشجوي علوم‌پزشكي كشور برگزار گرديد. در اين دوره از مجموع 145 شركت‌كننده، 84 نفر محقق، 60 نفر محقق جوان و دانشجو، و 1 نفر پژوهش برتر بودند. برگزيدگان اين دوره شامل 7 نفر محقق، 3 نفر محقق جوان، و از نهادهاي حقوقي، 3 دانشگاه علوم پزشكي، 3 دانشگاه علوم پزشکی برتر در حوزه فناوری سلامت، 6 مركز تحقيقاتي، 3 كميته تحقيقات دانشجويي و 2 نشريه علمي – پژوهشي مصوب علوم پزشكي و 1 شرکت دانش بنیان که مورد تقدیر قرار گرفتند.

بیست و پنجمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي:

بیست وپنجمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در تاريخ 23 دي ماه 1398 در سالن همايش هاي دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی با حضور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، برگزيدگان حقيقي و حقوقي، اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران، محققين جوان و دانشجوي علوم‌پزشكي كشور برگزار گرديد. در اين دوره از مجموع 197 شركت‌كننده، 105 نفر محقق، 89 نفر محقق جوان و دانشجو، و 3 نفر پژوهش برتر بودند. برگزيدگان اين دوره شامل 6 نفر محقق، 2 نفر محقق جوان و 3 پژوهش برترو از نهادهاي حقوقي، 3 دانشگاه علوم پزشكي، 3 دانشگاه علوم پزشکی برتر در حوزه مراکز رشد، 6 مركز تحقيقاتي، 3 كميته تحقيقات دانشجويي و 2 نشريه علمي – پژوهشي مصوب علوم پزشكي و 1 شرکت دانش بنیان و 1 سازمان غیر دولتی حامی پژوهش که مورد تقدیر قرار گرفتند.